Historický průvod

Historický morový průvod v Brtnici se vztahuje k památce obětí morové epidemie, která zde propukla v roce 1715. Mor sužoval město od jara do podzimu a odešel na svátek sv. Rocha, ochránce proti moru. Morová rána si vyžádala celkem 183 obětí (124 křesťanů a 59 židů). Od té doby se koná každoročně církevní pouť Anděla Strážce kolem svátku sv. Jiljí (1. září).

Každoročně se koná průvod k morové jámě, kde probíhá modlitba za zemřelé. Tento masový hrob leží za židovským hřbitovem a průvod k němu putuje o sobotním večeru pod vedením faráře od kostela sv. Jakuba za doprovodu členů SDH s loučemi.V neděli se pak koná církevní průvod, v rámci kterého nesou družičky sochu P. Marie a muži sochu Anděla Strážce. Trasa průvodu je ustálena, vede z kostela sv. Jakuba na náměstí k soše sv. Rocha na mostě, kde probíhá modlitba. Pokud se ve stejný rok koná i Historický morový průvod, oba průvody se na tomto místě setkají a společně jdou ke kostelu bl. Juliány a sv. Karla Boromejského u zámku.

Kromě této církevní vrstvy slavnosti probíhá také v nepravidelných intervalech Historický morový průvod, kterého se účastní přes dvě stě převážně místních obyvatel v kostýmech napodobující dobové oblečení. Tato tradice sahá do roku 1926, kdy proběhl první ročník. Další se konaly v letech 1927, 1928, 1929, 1931, 1932, 1935, po druhé světové válce v roce 1945, poté až v roce 1969, 1970, 1971 a 1973. Obnoven byl po sametové revoluci v letech 1990, 1991, 1994, 1998, 2000, 2004, 2010. Poslední, v pořadí 20. ročník, se konal v roce 2015, na který připadalo také výročí 300 let od morové rány. Dle předpokladů by další ročník měl proběhnout v roce 2020.

V současnosti vychází Historický morový průvod za doprovodu bubnů a fanfár ze zámku, kde se připravují kostýmovaní účastníci. Poté se stočí do ulice Horní Město, pokračuje pak ulicí U Pivovaru, zde odbočí na hlavní Legionářskou ulici. Přes židovský most pak pokračuje na náměstí Svobody, kde se na mostě se sochou sv. Rocha spojí s církevním průvodem. Společně se pak vydají Lipartovou a Valdštejnskou ulicí zpět k zámku. Popis prvního historického morového průvodu v Brtnici pochází z roku 1926. Průvodu se tehdy účastnilo duchovenstvo, družičky, školní děti, starosta s několika členy zastupitelstva, představitelé různých řemesel, zástupci cechů, selský lid atd. Ve stejném roce byly pořízeny také standarty cechu zámečníků, hostinských a pekařů dle návrhu slavného architekta Josefa Hoffmanna, brtnického rodáka. Ty se v průvodu nosí dodnes a jsou vystaveny v muzeu za TIC na náměstí.

Nositelem statku je v současnosti město Brtnice a Římskokatolická farnost Brtnice. Kromě průvodů se během víkendových oslav koná řada tanečních zábav, koncertů a výstav. Na průběh slavností v roce 2015 je možné podívat se zde.

Historický morový průvod v Brtnici byl na konci roku 2016 přijat pod číslem 5/2016 na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Kraje Vysočina.