O nás

Základní organizace Českého svazu chovatelů v Brtnici byla založena 6. července 1966. V roce 1998 získala od města prostory na vybudování chovatelského areálu, kde obětavou prací některých členů vznikla klubovna a výstavní prostory. Každoročně se zde  pořádá oblastní výstava drobného zvířectva, na které bývá vystaveno i přes 300 kusů králíků, 200 kusů drůbeže, 200 holubů. Další pravidelnou akcí, konanou každoročně první neděli v prosinci, se stalo stolní bodování králíků, kterého se mohou zúčastnit  i chovatelé z jiných organizací. Díky příjmům z těchto akcí může organizace stále vylepšovat výstavní zařízení tak aby odpovídalo normám a výstava měla patřičnou úroveň. Práce celé organizace byla v roce 2005 oceněna Čestnou vlajkou. V současné době má spolek 25 členů. Foto z roku 2007

V roce 2016 bylo naší organizaci 50 let. K této příležitosti byly vydány pamětní medaile, které obdrželi všichni stávající členové.

Přihláška na oblastni výstavu